Ön Tanımlı JavaScript Array Oluşturmak

Array.fill yöntemini kullanarak, önceden tanımlanmış değerlere sahip boş diziler oluşturabilirsiniz.

10 değerli bir dizi oluşturalım,

// Initialize empty array
const array = Array(20);

// Array that fills with empty object
array.fill({ 'a' : 'b' });

console.log(array);