Herhangi bir elementi boyutlandırabilmek: resize

Aşağıdaki CSS’yi uygularsak herhangi bir öğe yeniden boyutlandırılabilir hale getirilebilir:

.element {
  resize: both;
}

Dikkat edeceğiniz en önemli noktalardan birisi de overflow özelliği olan elementlerde çalışabilir. Ayrıca max-width veya max-height gibi değerler ile ne kadar boyutlandırılabileceğine de karar verip sınırlar oluşturabilirsiniz.

See the Pen Resize Any HTML Element by Ibrahim Nergiz (@phyesix) on CodePen.

https://cpwebassets.codepen.io/assets/embed/ei.js