Emoji Spread Operator

Bugün Twitter’da Minko Gechev’in bir tweet ini gördüm.

Tweet Javascript’de kullandığımız spread syntax ı ile ilgiliydi aslında. Kısaca özet geçmek istersem spread operatörünü kullanarak emojilerin nelerden oluştuğunu görebiliyorsunuz:

See the Pen Emoji Spread Operator by Ibrahim Nergiz (@phyesix) on CodePen.

https://cpwebassets.codepen.io/assets/embed/ei.js

Gerçekten emojilerin hemen hemen hepsinde deneyip görmek için sabırsızlanıyorum. Oldukça güzel bir trick!